Psychologia nauką przyszłości
Znajomość ludzkiej psychiki oraz zachowań z nią związanych jest niezbędna do zrozumienia relacji jakie powstają między ludźmi. Badaniem tych relacji zachowuje się głównie socjologia, ale bez podstaw danych jej przez opisującą ludzki umysł psychologię ani ona ani żadna inna nauka społeczna nie rozwijałaby się prawidłowo.
Psychologia jako samodzielna nauka, której twierdzenia oparte są na poważnych badaniach empirycznych powstała późno, bo dopiero w XIX wieku. Wcześniej doceniano jej znaczenie, ale uznawano badanie ludzkiej psyche za zadanie dla filozofii.
Współcześnie psychologia uznawana za naukę humanistyczną, społeczną oraz behawioralną jednocześnie jest najszybciej rozwijającą się i równie szybko zmieniającą dziedziną nauki. Osiągnięcia ojców psychologii sprzed stu pięćdziesięciu lat są wprawdzie wciąż aktualne, ale stanowią jedynie podstawę do opisywania zachować ludzi żyjących w XXI wieku.
Znajomość ludzkiej psychiki jest wykorzystywana przez różne inne dziedziny ludzkiej działalności, a więc psychologom na całym świecie na pewno nie zabraknie pracy.