Psychologia – sięgając jej początków
Psychologia jest nauką o zachowaniach człowieka i jego psychice. Jej początek sięga czasów Arystotelesa, który w swoim sławnym dziele traktuje o tym, że człowiek oprócz ciała posiada też duszę, którą dzieli na 3 części. Kolejno Kartezjusz podważył tą teorię, wysuwając hipotezę, że duch ludzki jest niepodzielny i może istnieć bez ciała. Wprowadził on po raz pierwszy pojęcie psychiki człowieka, której nazwę zawdzięcza psychologia. Bardzo dużą rolę w rozwoju omawianej nauki odegrał znany każdemu Zygmunt Freud, który twierdził że człowiek oprócz świadomości, posiada też część nieświadomą. Ten austriacki lekarz dokonał też wielu innych odkryć, o których warto poczytać sięgając po specjalistyczną literaturę. Psychologia bardzo szybko się rozwija we współczesnym świecie, jako efekt coraz częściej występujących zaburzeń psychicznych. Ludzie zatracają się w pościgu za lepszym bytem, nie zważając na zadbanie o ich podstawowe potrzeby, jakimi jest sen, zdrowe odżywianie, czy odpoczynek. Warto zatem zatrzymać się na chwilę i zatroszczyć o swój wewnętrzny spokój.