Czym zajmuje się psychologia?
Psychologia, to stosunkowo młoda dziedzina nauki. Jej zakres tematyczny oscyluje wokół mechanizmów psychicznych człowieka. Psychologia bada to w jaki sposób zachowuje się człowiek i czym konkretne zachowanie jest uwarunkowane. Człowiek jest istotą, która została stworzona do życia w zbiorowości, stąd też jednym z zagadnień psychologii jest obserwacja interakcji zachodzących pomiędzy jednostką, a otaczającym go światem. Psychologia może pomóc rozwiązywać problemy behawioralne. Wiele lęków z jakimi boryka się człowiek w życiu dorosłym ma swoje źródło we wcześniejszych przeżyciach. Odpowiednio przeprowadzona sesja terapeutyczna pomoże ukształtować nowe spojrzenie człowieka na rzeczywistość. W psychologii wyróżniane są różne nurty, które kładą nacisk na odmienne techniki terapeutyczne. Ne da się jednoznacznie określić, które z nich są najlepsze – bowiem ludzie są różni i każdemu może pomóc odmienne podejście terapeutyczne. Psychologia to ważna dziedzina nauki, dzięki której możemy o wiele lepiej zrozumieć działanie ludzkiej psychiki.