Pomysł na założenie fundacji zajmującej się opieką nad dziećmi powstał z potrzeby serca…
Historia naszej fundacji rozpoczyna się w roku 1986, kiedy to grupa przyjaciół zorganizowała na Kaszubach obóz letni dla dzieci ulicy. Po powrocie z wakacji postanowili zaopiekować się dziećmi i ich rodzinami – wspierali ich w codziennych troskach i problemach, pomagali odrabiać lekcje, zorganizować obuwie, gry czy ubrania na zimę. Po jakimś czasie okazało się, że taka pomoc nie wystarczy, że trzeba znaleźć niektórym dzieciom nowy dom. Cztery lata później, kiedy liczba dzieci znacznie wzrosła, a sytuacja polityczna była sprzyjająca, aby ubrać tę pomoc w ramy prawne, w lutym 1990 r. została zarejestrowana Fundacja „Rodzina Nadziei”.

Fundacja „Rodzina Nadziei” jest organizacją pożytku publicznego i od początku istnienia zajmujemy się działalnością opiekuńczo-wychowawczą
i terapeutyczną.

Opiekujemy się dziećmi z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, które borykają się z różnymi problemami: wychowawczymi, emocjonalnymi, socjalnymi. Pomagamy im w odbudowaniu więzi rodzinnych. Staramy się, aby dziecko pozostało z rodziną naturalną lub jak najszybciej do niej wróciło. Jeżeli jest to niemożliwe zapewniamy dzieciom opiekę w rodzinnych domach dziecka lub za pośrednictwem Ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych umieszczamy w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Nasze cele:
– Pomoc dziecku z rodziny zagrożonej społecznie poprzez zapewnienie mu opieki w formach prorodzinnych;
– Umieszczanie dzieci pozbawionych rodziców naturalnych w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i pogotowiach rodzinnych;
– Profilaktyka środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych;
– Poprawa stanu zdrowia dzieci z upośledzeniem fizycznym i psychicznym poprzez terapię i rehabilitację połączoną z hipnoterapią;

Formy działania:
– Rodzinne domy dziecka;
– Specjalistyczny „Dom Rodzinny” dla dzieci z problemami zdrowotnymi;
– Ogniska wychowawcze;
– Mieszkania środowiskowe;
– Subkonta dla dzieci oczekujących na zabiegi;
– Imprezy dla dzieci, pikniki rodzinne;
– Aukcje, koncerty, imprezy charytatywne;

Fundacja „Rodzina Nadziei” została wyróżniona następującymi nagrodami:
” Bursztynowy Mieczyk” – nagroda Wojewody Gdańskiego w 1994 r.;
” Feniks” – nagroda Wieczoru Wybrzeża w 1992 r.;
” Srebrna róża” – nagroda Saur Neptun Gdańsk w 1998 r.;

Fundacja „Rodzina Nadziei” zrzeszona jest w:
IFCO (International Foster Care Organisation) z siedzibą w Londynie;
EFC (European Foundation Centre) z siedzibq w Brukseli;