Zamiast wpłacać do Urzędu Skarbowego 19% podatku,
możesz wpłacić tylko 18% ,
a 1% przekazać na rzecz Fundacji „Rodzina Nadziei”
– organizacji pożytku publicznego

Jaka jest podstawa prawna?

Fundacja „Rodzina Nadziei” jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000068136 i posiada status organizacji pożytku publicznego.
Artykuł 27d Ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że podatnik może pomniejszyć roczny podatek o 1%, pod warunkiem przekazania go na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dlaczego warto to zrobić?

Zamiast do Urzędu Skarbowego możesz przeznaczyć 1% swojego podatku na konkretny cel – pomoc dzieciom zaniedbanym i porzuconym.
Fundacja „Rodzina Nadziei” od 17 lat pomaga dzieciom, prowadząc placówki socjalizacyjne o charakterze rodzinnym. Obecnie pod naszą opieką przebywa 80 dzieci w wieku 5-19 lat.
1% Twojego podatku ma ogromne znaczenie dla tych dzieci – pomoże otoczyć właściwą opieką i dać szansę na godne życie.

Od 2008 roku przekazywanie 1% podatku na Organizacje Pożytku publicznego zostało w dużym stopniu ułatwione. Wystarczy na swoim formularzu PIT w odpowiednie rubryki wpisać komu i ile chce się przekazać a Urząd Skarbowy zrobi to za nas.

Co należy zrobić?

1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.

2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.

3. Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.

4. Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

5. Wybierz Fundację „Rodzina Nadziei” z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS nr 0000068136).

Dziękujemy serdecznie za wsparcie działań naszej Fundacji na rzecz dzieci.