Ludzie, którzy mieszkają na wsi lub wśród terenów zajmowanych przez łąki, lasy, góry, mają większy komfort psychiczny niż ludzie zamieszkujący centra dużych miast. W aglomeracjach miejskich znajdują się co prawda skwery, parki, kawałki zielonej trawy, jednak to stanowczo za mało, żeby człowiek mógł czuć się dobrze. Badania psychologiczne udowodniły, że ludzie lubią otaczać się pewnymi kolorami, materiałami. Jednym z tych kolorów jest barwa zielona, w różnych jej odcieniach. Ten kolor powinien znajdować się za oknem po to, żeby można było na niego zawsze spojrzeć. Niestety niektórzy muszą zadowalać się zielonym kolorem farby na ścianach w mieszkaniu. Ta barwa jest tak potrzebna ludziom dlatego, że patrząc na nią, doznają swoistego ukojenia nerwów. Przyglądanie się kolorowi zielonemu uspokaja, wycisza, „naładowuje” człowieka pozytywną energią, a stąd już krok do pozytywnego myślenia i innych kwestii istotnych dla zdrowia. Dlatego też wszyscy mieszkańcy dużych miast zazdroszczą poniekąd tym, którzy mają to szczęście, że otaczają ich lasy, łąki, trawy, drzewa.