Mówiąc o ludzkim zdrowiu zazwyczaj mamy na myśli zdrowie fizyczne, jednak bardzo ważne dla poprawnego funkcjonowania naszego organizmu jest zachowanie zdrowia psychicznego. Na zdrowie psychiczne składa się zdrowie emocjonalne oraz umysłowe. Emocje dla każdego z nas są bardzo ważne. Powinniśmy w sobie rozwijać umiejętność do ich rozpoznawania i wyrażania ich w odpowiedni sposób. Człowiek powinien jak najczęściej je wyrażać zarówno te negatywne jak i pozytywne. Tłumienie emocji może się negatywnie odbić na naszym życiu i relacji z innymi. Ponadto powinniśmy nauczyć się radzić sobie ze stresem, napięciem, lękami, agresją oraz stanami depresyjnymi. Nasze zdrowie psychiczne w dużej mierze zależy od naszego nastawienia do świata i samych siebie. Warto pamiętać także o zdrowiu umysłowym. Nie ćwiczony umysł traci naturalne zdolności, dlatego takie ważne jest jego regularne pobudzanie. Każdy z nas chce jak najdłużej zachować zdolność do logicznego myślenia, analizowania i wyrażania siebie w sposób jasny i klarowny.