Nawet w pracy narażeni jesteśmy na niekorzystne warunki, które, poprzez długie oddziaływanie mogą niekorzystanie wpływać na nasze zdrowie, a nawet zagrażać naszemu życiu. Jedną z takich chorób, która zaliczana jest do chorób zawodowych, jest pylica płuc, która dotyka najczęściej górników.

Długotrwałe oddziaływanie

Pylica to przewlekła choroba układu oddechowego, której przyczyną jest długotrwałe wdychanie różnorodnych pyłów. Jej skutkami są przewlekłe zapalenie tchawicy, oskrzeli a także rozedmy płuc. Z czasem może ona grozić poważną niewydolnością krążenia. Jedną z grup najczęściej narażoną na tego typu schorzenie są górnicy oraz pracownicy fabryk wydobycia kamieni i rud żelaza. Długotrwałe wdychanie mieszanki różnorodnych pyłów, które osadzać będą się na kolejnych częściach układu oddechowego prowadzić może do poważnej niewydolności oddechowej.

Okazuje się, że pylica nie jest chorobą współczesną. Odkrycia podczas wykopalisk pozwoliły stwierdzić, że ludzie pierwotni, żyjący w okresie neolitu, również narażeni byli na tę chorobę. Co jednak ciekawe, w nieco późniejszym okresie, starożytne zapisy mówią o używaniu specjalnych, skórzanych maseczek, z obawy przed nadmiernym wdychaniem pyłów. Znane więc musiało być ich szkodliwe działanie. Dopiero jednak XVI wiek przyniósł pierwsze, medyczne zapisy na temat pracy w ciężkich warunkach i jej wpływu na zdrowie i wydolność oddechową. W materiałach tych, autorzy sugerowali zraszanie miejsc pracy, aby ograniczyć wpływ niekorzystnych pyłów i ich wchłanianie podczas oddychania. XVII wiek przyniósł konkretne opisy chorób występujących u górników oraz tzw. złogi węglowe oraz odkrztuszanie „ropy”. Największe zmiany zasugerował jednak badacz Bernardino Ramazzinl, który wspomina o konieczności lepszej wentylacji kopalń.

Objawy pylicy

Pylica posiada swoje bardzo charakterystyczne objawy, które po skojarzeniu ze sobą dają jasny obraz stanu zdrowia pacjenta. Są nimi kaszel, krótki oddech, duszności, stan podgorączkowy, bóle głowy oraz kłujący ból w klatce piersiowej. Leczenie polega głównie na udaniu się do lekarza w poradni takiej jak medycyna pracy. Zleci on wykonanie niezbędnych badań ( takie jak badanie pulmonologiczne oraz onkologiczne), jak również wskaże odpowiednie formy leczenia oraz terapii.