Witold Korczyński jest synem Benedykta i Emilii. Uczy się w szkole rolniczej i na wakacje przyjeżdża do domu razem z siostrą,która jest na pensji w Warszawie?po przyjeździe nie usiedzi w miejscu tylko biega po ulubionych z dzieciństwa miejscach? łowi jacicę z flisakami na Niemnie, zagląda do zaścianka w Bohatyrowiczach?widzi jak ciężko żyje się ludziom w zaścianku jak kobiety noszą na ramionach wodę z rzeki, bo nie ma studzien i próbuje poddać mieszkańcom nowe rozwiązania, o jakich uczył się w szkole?nie chce uznawać dystansu między dworem a zaściankiem ?przyjaźni się z Janem Bohatyrowiczem?
Lubi rozmawiać z Anzelmem i słuchać o czasach powstania ?jest młody pełen entuzjazmu i ideałów?i z wielkim entuzjazmem odnosi się do pomysłu małżeństwa Justyny z Janem?bardzo lubi daleką kuzyneczkę, córkę pani Kirłowej?nie potrafi zrozumieć Zygmunta Korczyńskiego i Różyca, którzy mając duże środki, aby uczynić coś dobrego nie robią kompletnie nic?na początku poróżnia się z ojcem, którego postępowania nie bardzo rozumie, ale gdy Benedykt wyjaśnia mu swoje motywy dochodzą do porozumienia?