Jakkolwiek wielkość komórek jest znacznie zróżnicowana, większość z nich ma rozmiary mikroskopijne, wyrażane w bardzo małych jednostkach długości. Podstawową jednostką długości w systemie metrycznym jest metr. Milimetr  stanowi f/1000 metra i odpowiada mniej więcej długości kreski w nawiasie. Jednostką długości stosowaną w pomiarach komórek jest mikrometr. Kreska długości l metra lub 1/1000 mm, jest zbyt mała, aby ją dostrzec gołym okiem. Większości z nas trudno wyobrazić sobie tak małe jednostki długości, więc warto zapamiętać, że mikrometr ma się tak do milimetra jak milimetr do metra, tzn. 1/1000. Mimo że mikrometr stanowi jedynie 1/1000 część mm, jest jednostką długości wciąż zbyt dużą, aby można ją było stosować do wymiarów struktur wewnątrzkomórkowych, toteż biolodzy używają w tym celu jednostki jeszcze mniejszej, zwanej nanometremczęść metra lub 1/1000 mikrometra. Aby uzmysłowić sobie, co to jest nanometr, przypomnijmy, że jeden milimetr jest 1/1000 metra, mikrometr – 1/1000 milimetra, a nanometr – 1/1000 mikrometra. Niektóre wyspecjalizowane jednokomórkowe glony i komórki zwierzęce są tak duże, że można je zobaczyć gołym okiem. Na przykład komórka jajowa człowieka ma średnicę około 130 (im, co odpowiada w przybliżeniu wielkości kropki na końcu tego zdania. Największymi komórkami są jaja ptaków, aczkolwiek nietypowymi, gdyż większość ich masy stanowi materiał zapasowy w postaci białka i żółtka. Jedyną funkcjonującą częścią jaja ptaka jest drobne skupienie cytoplazmy na powierzchni kuli żółtkowej. Większość komórek, ze względu na niewielkie rozmiary, można zobaczyć jedynie pod mikroskopem.