Budowanie bezpieczeństwa

Człowiek niezmiernie rzadko zmienia swoje przekonania pod wpływem rad, tłuma­czeń, próśb. Zmiana przekonań wymaga innego spojrzenia na problem, dostrzeżenia innych stron zagadnienia, wzbogacenia interpretacji danej sprawy. Uzyskanie tego jest utrudnione, gdy istnieje napięcie, konflikt czy nieporozumienie przybierające formę nacisku, żądania. Aby w pełni wykorzystać swoje mo­żliwości poznawcze, trzeba czuć się bezpiecznie (nie jak na egzaminie!); jeśli więc chcemy komuś pomóc, starajmy się wzmacniać jego poczucie bezpieczeństwa.

Zachowanie niewerbalne. Sposób mówienia jest zna­cznie ważniejszy, niż się to ludziom wydaje. Zarówno ton gło­su, jak i gestykulacja czy wyraz mimiczny mogą być źródłem niezgody, irytacji. Pomyśl, czego w tym względzie nie lubisz, i staraj się unikać tego w rozmowie z innymi.

Utrzymanie rzeczowości. Trzeba starać się być kon­kretnym, mówić wtedy, kiedy ma się do powiedzenia coś, co może się okazać ważne, pomocne w sprawie, przydatne dla partnera bądź dla siebie. Nie należy nadużywać analogii, są często zawodne. Rzeczowość nie oznacza wyłącznie sztywne­go trzymania się konkretu. Rzeczowo można mówić wesoło lub poważnie na każdym dowolnym poziomie abstrakcyjności.

Ważność rozmówcy. Ludzie, z którymi się spotykamy, powinni być traktowani, jakby byli dla nas ważni w równym stopniu. Prawdą jest jednak, że gdy rozmawiamy z osobą ważną, robimy to znacznie staranniej, niż gdy rozmawiamy z osobą mniej ważną lub którą lekceważymy. Dlatego dobrze jest przyjąć, że każdy nasz rozmówca jest osobą ważną, nawet gdy obecnie pełni rolę podrzędną, jest podporządkowany itd. Przyjmując, że ludzie, z którymi się spotykamy, są ważni, zwiększamy motywację do rozwijania zdolności komunika­cyjnych. Zasad jest więcej, ale nawet jeśli poprzestaniemy na tych, będzie to z pożytkiem dla codziennych kontaktów interperso­nalnych zarówno w pracy, jak i w domu. Nie wystarczy przy tym poznanie zasad, ich zapamiętanie; trzeba się nauczyć je stosować, a praktyka wymaga ćwiczenia, dopiero ono dopro­wadzi do mistrzostwa. Ćwiczenie we dwójkę jest bardziej efe­ktywne niż w pojedynkę, choć i to jest skutecznym sposobem zwiększania swych komunikacyjnych kompetencji.

słowa kluczowe: pozycja socjometryczna, wskaźnik miłości, toksyczni znajomi i prawdziwi przyjaciele, kurt lewin teoria, gwiazda socjometryczna, oczekiwania wobec partnera, antycypuje, system norm