Turystyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem oraz analizowaniem poszczególnych zjawisk, które wpływają na kształtowanie się zachowań ludzi związanych z ich przemieszczaniem się. Jednym z dokładniej obserwowanych zjawisk jest ruch turystyczny. Ruch turystyczny to nic innego jak zjawisko przemieszczania się ludzi, z tym że chodzi o przemieszczanie, które nie jest wymuszone jakimiś czynnikami zewnętrznymi, typu wojna. Ruch turystyczny dzieli się obecnie według kryteriów określonych przez WTO. Podział może mieć miejsce ze względu na cel wizyty, na czas trwania pobytu kub podróży. Nie bez znaczenia jest rodzaj obiektów noclegowych. Przy badaniu jak widać pod uwagę branych jest wiele czynników. Najważniejsze jednak jest ustalenie celów podróży. Cele te dzielone są na dwie kategorie – podstawowe oraz drugoplanowe. Turystyka staje przed coraz to nowymi wyzwaniami. Coraz pojawiają się nowe trendy w podróżowaniu, które stawiają nowe pytania, zjawiska będące przedmiotem kolejnych badań. Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Światowa Organizacja Turystyki na bieżąco monitorują tego rodzaju zachowania.

——————————
źródło: zagrywajmy.pl/