Turystyka to bardzo rozległa branża i dlatego też można podzielić ją na wiele rodzajów. Każdy z nich charakteryzuje się swoją własną specyfiką, która odróżnia je od pozostałych. Tak jest na przykład z turystyką religijną. Taka forma spędzania swojego wolnego czasu ma dość sporą grupę zwolenników. Kojarzona jest przede wszystkim z ludźmi starszymi, choć nie brakuje także młodych, którzy decydują się na skorzystanie z jej usług. W tym przypadku celami podróży mogą być przede wszystkim miejsca kultu religijnego oraz obiekty sakralne. Oferta biur podróży jest bardzo ciekawa. Bez trudu możemy znaleźć wycieczki do miejsc związanych z działalnością świętych oraz do miejsc ich męczeństwa. Turystyka religijna przybiera najróżniejsze formy. Przede wszystkim można wyróżnić dwa podziały- turystykę pielgrzymkową oraz religijno-poznawczą. W pierwszej chodzi o przeżywanie wyjazdu pod kątem bardziej duchowym. W drugiej zaś o poznanie walorów architektonicznych. Motyw poznawczy ma tutaj pierwszorzędne znaczenie.

——————————
źródło: bonusiki.pl