Autyzm u dzieci

Autyzm jest złożonym zaburzeniem rozwoju, jak i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się zakłóceniem zdolności w dziecinie okazywania uczuć. Jak i zakłóceniem budowania relacji z ludźmi nawet tymi najbliższymi. Następuje także zubożenie zachowań i zubożenie wrażeń zmysłowych. Dziecko posiadające takie deficyty wymaga pomocy specjalisty. Konieczna jest rehabilitacja dzieci z autyzmem. Gdyż poprzez systematyczną terapię niejednokrotnie udaje się wypracować jakieś osiągnięcia. Jednym razem są one nieduże, a innym razem pozwalające prawie normalnie funkcjonować. Wszystko zależy od stopnia autyzmu i od indywidualnych i środowiskowych predyspozycji. Najbliższe środowisko, a więc rodzina ma tu także decydujące znaczenie. Gdyż właściwe zajęcie się dzieckiem autystycznym może dać dobre efekty w walce z autyzmem. A zaniedbanie do niczego dobrego nie doprowadzi. Tym bardziej, że w czasach współczesnych istnieją różne formy terapii, której zadaniem jest wydostanie dziecka z jego szczelnie zamkniętego świata. I przywrócenie go do życia w rodzinie i w społeczeństwie.