O odszkodowanie zdrowotne może starać się każdy, kto doznał urazu. Oczywiście, w przypadku osób niepełnoletnich musi odbywać się to za zgodą rodzica, bądź prawnego opiekuna. Wystarczy wypełnić stosowny wniosek. Powinien on zawierać dokładny opis nieszczęśliwego wypadku, jakiego doznaliśmy. Warto dołączyć dokumentację lekarską, która potwierdzi nasze nieprzyjemne dolegliwości.
Po wysłaniu wniosku o odszkodowanie zdrowotne pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedź, czy zostanie nam przyznane świadczenie pieniężne. Oczywiście, wszystko zależy od rodzaju urazu, które doznaliśmy. Wiele ubezpieczalni nie przewiduje w swojej ofercie dolegliwości, jakie powstały w wyniku procesów zachodzących we wnętrzu naszego organizmu. Więc zazwyczaj, by wniosek został rozpatrzony pozytywnie, uraz musiał powstać w wyniku działania jakiegoś czynnika zewnętrznego. Świadczenie pieniężne zostanie nam z pewnością przyznane w przypadku złamania ręki, nogi lub nosa. Natomiast, obwodowe porażenie twarzy zazwyczaj nie mieści się w kryteriach odszkodowania zdrowotnego.