Uczeni muszą być odpowiedzialni etycznie i informować ludzi o pożytku i niebezpieczeństwach wynikających z badań, jakie prowadzą. Ciekawe, że od samego początku realizowania projektu mapowania genomu ludzkiego przeznaczono część budżetu na analizę jego etycznych, prawnych i socjalnych skutków. Odpowiednie prawo pozwoli uśmierzyć obawy społeczeństwa co do nadużycia informacji genetycznej. Trzeba podkreślić, że genetyka jest tylko jedną z pasjonujących dziedzin biologii wpływających na nasze życie. Niezależnie od dążeń podczas studiów czy kariery zawodowej, wiedza biologiczna pozwala najlepiej zrozumieć ten świat i stawić czoła osobistym, społecznym i globalnym wyzwaniom. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić ubożenie biologicznej różnorodności i źródeł surowców naturalnych, zwiększanie się liczby ludzi w skali globalnej, zapobieganie i leczenie chorób, takich jak choroba Alzheimera, malaria czy AIDS. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga połączenia wysiłków biologów i innych uczonych, polityków oraz obywateli mających odpowiednią wiedzę biologiczną. Książka nasza stanowi punkt wyjścia do zapoznania się z biologią. Dostarcza podstawowej wiedzy i narzędzi, które umożliwiają włączenie się w nurt tej fascynującej nauki i stanie się lepiej poinformowanym członkiem społeczeństwa. Uczeni zgromadzili już dostatecznie dużo danych wskazujących, że organizmy żyjące na naszej planecie są spokrewnione oraz że powstały z dawniejszych prostszych organizmów. Proces ewolucji ma fundamentalne znaczenie dla biologii i jest głównym tematem tej książki.