Maria Kirłowa jest żoną Bolesława. Pochodzi ona z arystokratycznej rodziny, ale teraz już mocno zubożałej. Z majątku została jej tylko Olszówka. i nie mając żadnej pomocy ze strony męża,(którego jednak kocha szczerze potwierdzając regułę, że nie kocha się za coś ?)stara się jak może żeby majątek utrzymać w ręku rodziny?boi się o przyszłość dzieci, bo brak środków żeby je wykształcić(ona sama jak się można domyślić po jej konwersacji z kuzynem Teofilem Różycem dostała całkiem gruntowne wykształcenie), obawia się o córki, które nie będą miały odpowiedniego posagu, aby dobrze wyjść za mąż?Sama nazywa się w rozmowie z kuzynem prawdziwą parafianką, nieznającą wielkiego świata i reguł nim rządzących?widząc zainteresowanie Różyca panną Justyną zaczyna go namawiać żeby się z nią ożenił,?ale on chce sobie zrobić z młodej kobiety tylko zabawkę na parę chwil, aby jak on to określa odgonić jego melancholię,?gdy kuzyn Teofil w końcu zdecydował się ożenić z Justyną to ona w jego imieniu się jej oświadczyła?