Psychologia.
Psyche – dusza, logos – słowo a więc psychologia to nauka opisująca duszę rozumianą jako ludzka psychika. Jest to nauka badająca nie tylko mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka ale również wpływem psychiki i zachowania na relacje człowieka z otoczeniem.
Przed wiekami psychologia nie była uznawana za odrębną, samodzielną dziedzinę naukową – była częścią filozofii. Dopiero wiek XIX dzięki poważnym badaniom empirycznym dał psychologii należne jej miejsce wśród nauk społecznych. Zakres zainteresowań psychologii jest tak obszerny, że trudno sklasyfikować ją i zamknąć w obrębie jednego typu nauk. Psychologia jest zaliczana również do nauk humanistycznych oraz behawioralnych. Jest, obok dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, najszybciej rozwijającą się dziedziną ludzkich badań naukowych. Z osiągnięć psychologii korzystają niemal wszystkie inne dziedziny działalności człowieka. Bez podstaw tej nauki nie mogliby funkcjonować nauczyciele, policjanci, lekarze, sprzedawcy, twórcy reklam, artyści, oszuści a nawet politycy – praktycznie każdy musi wiedzieć jakie są mechanizmy ludzkiej psychiki, aby wykorzystać ją do swoich celów.