Rola szkoły

Pierwszymi skojarzeniami ze słowem szkoła będą na pewno wszystkie przedmioty, których się w danej szkole można się uczyć. Dla wielu rolą szkoły jest po prostu nauczyć dzieci czytać i pisać, a także skonfrontować je z pozostałymi dziedzinami nauki tak, aby potem łatwiej było mi wybrać własną drogę, bo dzięki szkole zorientują się, czy wolną bardziej nauki humanistyczne takie jak język polski, czy też może matematyczne takie jak, chociażby fizyka.
Oczywiście taka bez wątpienia jest właśnie rola szkoły, jednak nie oznacza to, że kończy się ona tylko i wyłącznie na tym, ponieważ szkoła ma za zadanie nauczyć dzieci właściwych postaw i zachowań. Takich jak między innymi patriotyzm wynikający z szacunku do ziemi, z której się pochodzi czy szacunek do wszystkich ludzi, których spotyka się na swojej drodze. W szkołach z wieloletnimi tradycjami, a do takich właśnie zalicza się gimnazjum nr 43 Warszawa, to zadanie było realizowane na apelach, godzinach wychowawczych i przez dawanie dobrego przykładu.