Kategorie zachowań werbalnych

Sposoby postępowania, które mają zminimalizować szkody psychiczne wywoływane konfliktem, a także o sposobach wysyłania komunikatów niewerbalnych, czas więc powiedzieć nieco więcej o werbalnych rodzajach po­stępowania, stylach działania przez „słowa” w kontekście kon­taktu małżeńskiego. Gary Pikę i Alan Sillars opracowali znakomity zestaw kategorii zachowań werbalnych, który w pełni odpowiada wszelkim możliwym posunięciom interpersonalnym i jest za­razem katalogiem konstruktywnych i destrukcyjnych sposo­bów postępowania. Dzielą oni zachowania werbalne na trzy duże klasy:

akty unikowe, zaprzeczające istnieniu konfliktów,
akty odcinania się od partnera,
akty jednoczące, podkreślające wspólnotę.

Rejestracja rozmów w różnych kontekstach pozwoliła stwierdzić, że aktów unikowych jest najwięcej – 43%, aktów odcinania się – 30%, a najmniej jest aktów jednoczących – 27%. Na czym konkretnie polegają zachowania unikowe? Wy­różniamy tu trzy rodzaje, a mianowicie:

zaprzeczanie wprost istnieniu konfliktu,
niekontynuowanie konfliktu mimo zaczepki,
zmiana poziomu rozmowy.

Akty odcinania się od partnera mogą przebiegać jawnie, gdy otwarcie wytykamy mu wady, lub pośrednio, gdy złośliwie żartujemy, dając odczuć swoje lekceważenie. Akty jednoczące to rzeczowe informacje o swoich uczuciach i o problemie lub udzielanie emocjonalnego wsparcia.

słowa kluczowe: gwiazda socjometryczna, oczekiwania wobec partnera, antycypuje, system norm, androgyniczną, kontakty intymne, intymne kontakty, definicja przyjaźni, androgyniczne