Bolesław Kirło jest mężem Marii właścicielki majątku o nazwie Olszówka i kuzynki pana Teofila Różyca. Jest to człowiek, który więcej czasu spędza odwiedzając sąsiadów niż we własnym domu?wprasza się na obiadki, herbatki ?kompletnie nie zajmuje się rodziną ani majątkiem zostawiając wszystko na głowie żony i opowiadając,że jego Marynia to taka domatorka?pani Emilia bardzo go lubi a on lubi prawić jej komplementy i flirtować z nią. Ma też bardzo brzydki zwyczaj strojenia sobie żartów ze słabszych od siebie niepotrafiących się bronić?zwłaszcza z panny Teresy i pana Orzelskiego ojca Justyny. Ale Justyna zawsze staje w obronie ojca i w ostrych słowach gani pana Kirłę. Ma on respekt przed tymi, co stoją wyżej od niego na społecznej drabinie?bardzo imponuje mu kuzyn zony Teofil Różyc, który spokrewniony jest z księżną i ma jeszcze pokaźny majątek,?gdy dochodzą go słuchy,że Różyc chce się oświadczyć Justynie zaczyna także jej okazywać większy szacunek niż dotychczas?żona kocha go jednak i zawsze stara usprawiedliwić, gdy ktoś próbuje krytykować jego próżniaczy tryb życia?