Anzelm Bohatyrowicz brat Jerzego ojca Jana. W czasie, gdy tworzyły się ruchy narodowowyzwoleńcze często bywał w Korczynie?snuli plany jak ojczyznę wyciągnąć z rąk zaborców i jak polepszyć byt społeczeństwa?podczas tych magicznych czasów gdzieś zatarły się różnice klasowe?do tego stopnia,że Anzelm śmiał podnieść oczy na pannę Martę Korczyńską?i snuć nieśmiałe nadzieje,?że może ?kiedyś?a potem wybuchło powstanie?w powstaniu zginął jego brat Jerzy i brat Benedykta Korczyńskiego Andrzej.
Leżą teraz w jednej mogile?powstanie zakończyło się klęską i to doprowadziło Anzelma do depresji?nigdy już nie było mowy o ewentualnym małżeństwie z Martą?zajął się swoim gospodarstwem,ale co jakiś czas popadał jak to określił Jan ?w jakąś taką duszną chorobę?, która trzymała go kilka dni?nie chciał wtedy nikogo widzieć, prawie nie jadł, a potem mu przechodziło i wracał do codzienności?na pamiątkę tamtych czasów miał kilka książek, które otrzymał od Andrzeja Korczyńskiego i które traktował jak jakieś relikwie?
Gdy Justyna i Witold zaczęli bywać w Bohatyrowiczach zdawał się ożywać i widać było, że lubi ich towarzystwo?