Co jest wartościowe, a co nie

Łatwo rozpoznać prawdziwą, tzw. zdrową przyjaźń: jeśli jest zrównoważona, może poprawić wartość twojego życia. Na ogół są to związki pozytywne, wspomagające i konstruktywne. Nie­kiedy pomagają ci zrozumieć siebie i być z sobą w zgodzie, co powoduje, że czujesz się najwspanialej na świecie. Rozwijają i podnoszą wiarę w siebie, a przecież potwierdzenie własnej wartości to jeden z kluczy do przyjaźni. Nie oznacza to jednak, że zdrowa przyjaźń jest wolna od napięć i niepokojów. Wszyscy od czasu do czasu czujemy się wściekli na przyjaciół, zazdrośni o nich, współzawodniczymy z nimi. W każdym bliskim związku mogą się zrodzić nieporo­zumienia, a w przyjaźni niekoniecznie należy być cały czas zadowolonym. Istnieje jednak różnica między przyjaźnią, która generalnie, mimo różnych wzlotów i upadków, wzbogaca wasze życie a tą, która was ciągle dołuje. Niektóre związki są jakby trucizną dla waszego dobrego samopoczucia. Jest to tzw. toksyczna przy­jaźń. Jest ona zazwyczaj:

nie wspomagająca
nie przynosząca korzyści
nie dająca satysfakcji
wyczerpująca
tłumiąca
zaprzeczająca partnerstwu

Toksyczność to właściwość szkodliwego działania lub wpływu prowadzą­ca do zaburzeń, np. czynności organizmu, a w psychologii do zaburzeń osobowości .

słowa kluczowe: androgyniczna, ukryte teorie osobowości, dogmatyzm, antycypacja psychologia, dystans fizyczny, teoria pola kurta lewina, kurt lewin teoria pola, pozycja socjometryczna, wskaźnik miłości, toksyczni znajomi i prawdziwi przyjaciele